לפני כן

לפני כן

בסוף המלחמה נספרו כ 7000 יהודים איטלקים שנרצחו באושוויץ ו 318 על אדמת איטליה.
לפני כן, ב 43, נתנה המדינה הפאשיסטית לגרמנים לשלוט בתחומה ולבצע מעשי טבח.
לפני כן, בשנת 1942 גורשו יהודים באיטליה מעבודה  בחברות פרטיות תומכות מלחמה.
לפני כן, בנובמבר 38, הורחקו כל היהודים ממשרות ציבוריות.
לפני כן, ביולי 38, פורסמו חוקי הגזע נגד היהודים באישור מלך איטליה.
לפני כן, ב 1921, נערכו ראשוני הדיונים על הערכים הנצחיים של הגזע האיטלקי במפלגה הפשיסטית.
לפני כן אנשים היו ממורמרים וחיפשו גאווה ולאומיות.
לפני כן….
בכל זוועה סופית, קיים הרבה "לפני כן".
ו"הלפני כן" חייב להיות נר התמיד שיילך לפנינו בכל יום, בכל רגע, בכל צעד שנעשה, בכל מילה שנאמר.
כי "אחר כך" לא קיים בלי "לפני כן….".

לזכרם של רבים. לתקוותם של המונים.

השארת תגובה